สำหรับภาษีที่ดิน 2564

สำหรับภาษีที่ดิน 2564 นับเป็นข่าวดีของผู้ถือทรัพย์สิน จำพวกที่ดินรวมทั้งสิ่งก่อสร้างชนิดต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นบ้าน อาคารชุด ตึกการซื้อขาย โฮเต็ล อาคารสำนักงาน หรืออุตสาหกรรม ที่ปี 2564 คณะรัฐมนตรี (คณะรัฐมนตรี) ลงความเห็นช่วงวันที่ 26 เดือนมกราคม2564 เห็นด้วยลดภาษีที่ดินรวมทั้งสิ่งก่อสร้าง รวมทั้งเลื่อนเวลาการจ่ายภาษีที่ดินและก็สิ่งก่อสร้าง เพราะเหตุการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ลากยาวจากปีให้หลัง

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

สำหรับภาษีที่ดิน 2564
สำหรับภาษีที่ดิน 2564

สรุปไทม์ไลน์ “ภาษีที่ดิน” ปี 2564 จำเป็นต้องจ่ายมากแค่ไหน? พร้อมเปิดเนื้อหาภาษีที่ดินและก็สิ่งก่อสร้าง แต่ละจำพวกมีขั้นภาษีอย่างไรบ้าง

เปิดไทม์ไลน์ภาษีที่ดิน ปี 2564 (เพิ่มเวลา 2 เดือน)

กระทรวงการกระทรวงมหาดไทย ยังเพิ่มเวลาจ่ายภาษีที่ดินรวมทั้งสิ่งก่อสร้าง ปี 2564 ออกไปอีก 2 เดือน โดยมีไทม์ไลน์การทำงานเรื่องภาษีที่ดินแล้วก็สิ่งก่อสร้าง รายปี 2564 ที่มีการขยายช่วงเวลาใหม่ ดังต่อไปนี้

  • ก่อน 1 ม.ย. 2564

อปท.จำเป็นต้องทำงานประกาศราคาประเมินเงินทุนของที่ดินแล้วก็สิ่งก่อสร้าง อัตราภาษีที่จัดเก็บ รวมทั้งเนื้อหาอื่นที่ต้องสำหรับเพื่อการจัดเก็บภาษี

  • ภายในม.ย. 2564

อปท.จะต้องแจ้งการคาดคะเนภาษี โดยส่งแบบประเมินภาษีให้แก่ผู้เสียภาษี

  • ภายในเดือนมิถุนายน 2564

ผู้มีบทบาทเสียภาษีอากร จำเป็นจะต้องจ่ายภาษีตามแบบแจ้งการประมาณภาษี

  • ด้านในเดือนมิถุนายน – ส.ค. 2564

ผู้มีบทบาทเสียภาษีอากรสามารถผ่อนส่งภาษีที่ดินแล้วก็สิ่งก่อสร้าง ซึ่งจะแบ่งได้เป็น 3 งวด โดยงวดอันดับหนึ่งจำเป็นจะต้องจัดการภายในเดือนมิถุนายน 2564 งวดลำดับที่สอง จำเป็นต้องจ่ายภาษีภายในเดือนกรกฎาคม 2564 และก็งวดลำดับที่สาม ภายในสิงหาคม 2564

  • ภายในก.ค. 2564

อปท.มีหนังสือแจ้งเตือนผู้เสียภาษีที่มีภาษีค้างชำระ

  • ภายในส.ค. 2564

อปท.แจ้งรายการภาษีค้างชำระให้ที่ทำการที่ดินหรือสำงานที่ดินสาขา

  • หากชำระภาษีเกินระยะเวลาที่กำหนดในหนังสือแจ้งเตือน ก็ยังชำระได้แต่ต้องเสียเบี้ยปรับ เพราะฉะนั้นหากได้รับหนังสือแจ้งเตือนเสียภาษีต้องรีบตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง หากไม่ถูกต้องต้องนำหนังสือไปแจ้งคัดค้าน เพื่อจะได้ชำระภาษีได้ครบถ้วน ไม่ถูกปรับในภายหลัง

เปิดแนวทางคำนวท้องฟ้าษีที่ดิน ปี 2564

นอกจากนั้น คณะรัฐมนตรียังลงความเห็นลดภาษีที่ดินแล้วก็สิ่งก่อสร้าง ปี 2564 ลง 90% ของภาษีที่คำนวณได้ตามมายี่ห้อ 42 หรือมาตรา 95 สุดแต่กรณี ซึ่งพูดได้ว่าปีนี้คนที่ถือสิทธิ์ทรัพย์สินจำพวกที่ดินและก็สิ่งก่อสร้างจะจ่ายภาษีเพียงแต่ 10% แค่นั้น โดยครอบคลุมที่ดินทุกหมวดหมู่

ซึ่งแม้ย้อนกลับไปมองตาม พระราชบัญญัติภาษีที่ดินแล้วก็สิ่งก่อสร้าง พุทธศักราช2562 มาตรา 37 รวมทั้งมาตรา 94 มีการระบุอัตราภาษีที่ใช้เก็บปี 2563-2564 ดังต่อไปนี้

1) ทำการเกษตร

พื้นที่ทำการเกษตร อัตราเพดานภาษีอยู่ที่ 0.15% ดังนี้ขั้นของภาษีที่ดินจำพวกทำการเกษตรขึ้นกับชนิดของเจ้าของที่ ถ้าครอบครองที่ดินทำการเกษตรในฐานะบุคคลปกติ ถ้าหากค่าที่ดินไม่เกิน 50 ล้านบาท จะได้รับนอกจากภาษี แม้กระนั้นแม้เป็นในชื่อนิติบุคคล ที่ดินราคาไม่เกิน 75 ล้านบาท จะคิดในอัตรา 0.01% ไล่เรียงไปตามราคาราคาที่ดิน

สูตรสำหรับเพื่อการคำนวณภาษีที่ดิน
– ภาษีที่ดินที่จะต้องจ่าย (บุคคลปกติ) = (ค่าที่ดิน – ราคาที่ข้อบังคับเว้นเสียแต่ 50 ล้าน) x อัตราภาษีที่ดิน

– ภาษีที่ดินที่จำเป็นต้องจ่าย (นิติบุคคล) = ค่าที่ดิน x อัตราภาษีที่ดิน

แบบอย่างการคำนวณภาษี ปี 2564
ถ้าเกิดที่ดินทำการเกษตร (ในชื่อนิติบุคคล) มีมูลค่า 10 ล้านบาท ซึ่งจะเข้าขั้นอัตราภาษี 0.01% ซึ่งเมื่อคำนวนณออกมาได้แล้วจำเป็นที่จะต้องเสียภาษีอากร 1,000 บาท แต่ว่าสำหรับปี 2564 ที่มีการปรับลดค่าภาษีอากรลง 90% จะก่อให้เสียอยู่ที่ 100 บาท นั่นเอง

2) ที่ดินรกร้างว่างเปล่า บ้านไม่ใช้ประโยชน์ และก็อื่นๆ

ที่ดินชนิดนี้มีการระบุอัตราเพดานภาษีไว้ที่ 1.2% โดยถ้าเกิดที่ดินมีมูลค่าไม่เกิน 50 ล้านบาท อัตราภาษีอยู่ที่ 0.3% ในเวลาที่ที่ดินราคา 50-200 ล้านบาท อัตราภาษีมากขึ้นเป็น 0.4% ไล่เรียงไปถึงมุลค่าที่ดินมากยิ่งกว่า 5,000 ล้านบาท อัตราภาษีอยู่ที่ 0.7% แม้กระนั้น ถ้าที่ดินรกร้างว่างเปล่า ยังคงปล่อยทิ้งเอาไว้มิได้ใช้ทำประโยชน์ ทุกๆ3 ปี อัตราภาษีจะมากขึ้น 0.3% แต่ว่าอัตราภาษีรวมเบ็ดเสร็จจำต้องไม่เกิน 3%

สูตรสำหรับการคำนวณภาษีที่ดิน
ภาษีที่ดินที่จำต้องจ่าย = ค่าที่ดิน x อัตราภาษีที่ดิน

แบบอย่างการคำนวณภาษี ปี 2564
ถ้าเกิดที่ดินมีมูลค่า 10 ล้านบาท ซึ่งจะเข้าขั้นอัตราภาษีที่ 0.3% ผู้ครอบครองที่ดินนั้นจำเป็นต้องจ่ายค่าภาษีอากร 30,000 บาท แต่ว่าสำหรับปี 2564 ที่มีการปรับลดค่าภาษีอากรลง 90% จะมีผลให้เสียอยู่ที่ 3,000 บาท

3.ที่พักอาศัย

3.1) ที่พักอาศัย บ้านข้างหลังหลัก (ในกรณีที่ดินรวมทั้งบ้านที่ผู้ครอบครองมีชื่อในทะเบียนสำมะโนครัว)

สำหรับจำพวกที่พักที่อาศัย ที่เป็นบ้านข้างหลังแรก โดยเป็นที่ดินและก็บ้านที่ผู้ครอบครองมีชื่ออยู่ในทะเบียนสำมะโนครัว มีการกำหนดให้นอกจากภาษีสำหรับที่อยู่ที่อาศัยที่มีมูลค่าไม่เกิน 50 ล้านบาท แม้กระนั้นถ้าราคารวมอยู่ที่ 50-75 ล้านบาท ระบุอัตราภาษีไว้ที่ 0.03% และก็แม้มีมูลค่า 75-100 ล้านบาท อัตราภาษีอยู่ที่ 0.05% รวมทั้งแม้มีมูลค่ามากยิ่งกว่า 100 ล้านบาท จะคิดอัตราภาษี 0.1% แม้กระนั้นดังนี้อัตราภาษีนี้จะเป็นการคิดในปี 2563-2564 เพียงแค่นั้น

สูตรสำหรับเพื่อการคำนวณภาษีที่ดิน
ภาษีที่ดินที่จำเป็นต้องจ่าย = ราคาที่ดิน x อัตราภาษีที่ดิน

แบบอย่างการคำนวณภาษี ปี 2564
อย่างที่ชี้แจงไปตอนแรก ถ้าที่ดินแล้วก็บ้านมีมูลค่ารวมกันไม่เกิน 50 ล้านบาท จะได้รับการงดเว้นภาษี แม้กระนั้นถ้าสมมุติว่าค่ารวมยอดเป็น 75 ล้านบาท ซึ่งจะเข้าขั้นของอัตราภาษี 0.03% ทำให้ควรต้องจ่ายภาษี 22,500 บาท แต่แล้วพอถึงปี 2564 ที่มีการปรับลดค่าภาษีอากรลง 90% ก็เลยเสียภาษีอากรอยู่ที่ 2,250 บาท

3.2) ที่พักที่อาศัย บ้านข้างหลังหลัก (กรณีบ้านที่ผู้ครอบครองมีชื่อในใบสำมะโนครัว)

สำหรับที่อยู่ที่อาศัย บ้านข้างหลังหลัก ที่อยู่ในกรณีบ้านที่ผู้ครอบครองมีชื่อในทะเบียนสำมะโนครัว ถ้าราคาไม่เกิน 10 ล้านบาท จะได้รับการละเว้นภาษี ส่วนบ้านที่มีมูลค่าตั้งแต่ 10-50 ล้านบาท อัตราภาษีอยู่ที่ 0.03% แล้วก็ถ้าเกิดค่า 100 ล้านบาทขึ้นไป อัตราภาษีอยู่ที่ 0.1%

สูตรสำหรับเพื่อการคำนวณภาษีที่ดิน
ภาษีที่ดินที่จำเป็นต้องจ่าย = ค่าที่ดิน x อัตราภาษีที่ดิน

แบบอย่างการคำนวณภาษี ปี 2564
สมมุติราคาบ้านราคา 10 ล้านบาท จะเข้าขั้นอัตราภาษี 0.02% ทำให้จำต้องเสียภาษีอากร 2,000 บาท แต่แล้วพอถึงปี 2564 ที่มีการปรับลดค่าภาษีอากรลง 90% ก็เลยเสียภาษีอากรอยู่ที่ 200 บาท

3.3) ที่อยู่ที่อาศัย บ้านข้างหลังอื่น

สำหรับบ้านข้างหลังอื่น อัตราภาษีเริ่ม 0.02% สำหรับบ้านที่ราคาไม่เกิน 50 ล้านบาท อัตราภาษีไล่เรียงขึ้นจนกระทั่งอัตราภาษี 0.1% เมื่อบ้านราคาแพงเกิน 100 ล้านบาทขึ้นไป

สูตรสำหรับเพื่อการคำนวณภาษีที่ดิน
ภาษีที่ดินที่จำเป็นต้องจ่าย = ค่าที่ดิน x อัตราภาษีที่ดิน คอนโดเช่าภูเก็ต

แบบอย่างการคำนวณภาษี ปี 2564
สมมุติราคาบ้านราคา 10 ล้านบาท จะเข้าขั้นอัตราภาษี 0.02% ทำให้จำเป็นต้องเสียภาษีอากร 2,000 บาท แต่แล้วพอถึงปี 2564 ที่มีการปรับลดค่าภาษีอากรลง 90% ก็เลยเสียภาษีอากรอยู่ที่ 200 บาท

แต่อีกมาตรการช่วยเหลือที่ออกมาเป็น การลดค่าธรรมการโอนอสังหาริมทรัพย์ จากเดิม 2% เหลือ 0.01% แล้วก็ลดค่าธรรมการจำท่วมอสังหาริมทรัพย์ จากเดิม 1% เหลือ 0.01% เฉพาะการค้าขายอสังหาริมทรัพย์ดังต่อไปนี้

– ที่ดินพร้อมตึกจำพวกบ้านเดี่ยว บ้านฝาแฝด หรือตึกการค้าขาย จากผู้จัดแบ่งที่ดินโดยชอบด้วยกฎหมายกล่าวถึงการจัดสรรที่ดิน

– ห้องเช่าจากผู้ประกอบธุรกิจที่ลงทะเบียนคอนโดมิเนียมในราคาไม่เกิน 3 ล้านบาทต่อหน่วย โดยการเขียนทะเบียนการโอน การเขียนจำนำอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งเป็นที่พักอาศัยจำเป็นต้องดำเนินในครั้งเดียวกัน

สรุป

“ภาษีที่ดินรวมทั้งสิ่งก่อสร้าง” เป็นภาษีใหม่ที่มีผลบังคับตั้งแต่ปี 2562 และก็เริ่มจัดเก็บเมื่อปี 2563 โดยมาแทนการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่, ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ซึ่งถูกยกเลิกไป เพื่อแก้ไขระบบภาษีเดิม รวมทั้งทำให้เกิดการใช้คุณประโยชน์ที่ดิน โดยในปี 2564 ได้มีการมาตรการช่วยเหลือประชาชนในเหตุการณ์โควิด-19

© 2022 PHUKETPOOLVILLAGE - WordPress Theme by WPEnjoy