หมู่บ้านญี่ปุ่น ที่เที่ยวใกล้กรุงเทพ

หมู่บ้านญี่ปุ่น ที่เที่ยวใกล้กรุงเทพ หมู่บ้านญี่ปุ่น เป็นชุมชนทางชาติพันธุ์ญี่ปุ่นในอดีต นอกเมืองหลวงของอาณาจักรอยุธยาที่เจริญรุ่งเรืองในคริสต์ศตวรรษที่ 14 ถึงกลางคริสต์ศตวรรษที่ 18 ตอนนี้อยู่ในอำเภอพระนครศรีอยุธยา ตั้งอยู่ฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยา หันหน้าเข้าหาหมู่บ้านโปรตุเกสที่อยู่ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำ

หมู่บ้านญี่ปุ่น ที่เที่ยวใกล้กรุงเทพ

หมู่บ้านญี่ปุ่น ที่เที่ยวใกล้กรุงเทพ

Japanese Village ตั้งอยู่บนฝั่งตะวันออกของแม่นํ้าเจ้าพระยา เป็นถิ่นที่อยู่เริ่มแรกของชุมชนชาวญี่ปุ่นในสมัยอยุธยา ปัจุบันมีการปรับปรุงอาคารจัดแสดงนิทรรศการโดยนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนญี่ปุ่นในอยุธยา รวมถึงปรับปรุงภูมิทัศน์จำลองบรรยากาศให้คล้ายกับญี่ปุ่น ทั้งจัดสวนพร้อมศาลาประเทศญี่ปุ่นเพื่อเป็นอนุสรณ์ แถมมีชุดกิโมโน และยูคาตะ ให้นักท่องเที่ยวได้ใส่ถ่ายภาพเพื่อเข้ากับสถานที่ด้วย

จุดเริ่มต้น Japanese Village สมัยกรุงศรีอยุธยา

Japanese Village ตั้งอยู่บนฝั่งตะวันออกของแม่นํ้าเจ้าพระยา อยู่ตรงข้ามกับหมู่บ้านโปรตุเกส ซึ่งเป็นที่ตั้งของชุมชนชาวต่างชาติที่เดินทางมาค้าขายในสมัยนั้น และก็ได้รับพระราชทานที่ดินตั้งชุมชนบ้านเรือนอยู่บริเวณใกล้เคียงกัน ตอนแรกตรงนี้เป็นเพียงชุมชนเล็กๆของพ่อค้าเรือสำเภาชาวญี่ปุ่น ภายในหมู่บ้านสันนิษฐานว่ามีชาวญี่ปุ่นอาศัยอยู่ 3 กลุ่มด้วยกัน คือ พ่อค้า โรนินที่เข้ามาเป็นทหารอาสาในอยุธยา และก็ชาวญี่ปุ่นที่นับถือศาสนาคริสต์ เดินทางออกจากญี่ปุ่นเพื่อเสรีภาพในการนับถือศาสนา

ผู้นำ และก็หัวหน้าหมู่บ้านญี่ปุ่นสมัยนั้นเป็น ยามาดะ นางามาซะ ที่ได้จัดตั้งกองทหารอาสาญี่ปุ่น แล้วก็มีบทบาทในการช่วยปราบปรามกบฎ ตลอดจนเชื่อมสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างไทย แล้วก็ญี่ปุ่น จนได้รับแต่งเป็นออกญาเสนาภิมุข ซึ่งท่านได้รับการยกย่องในความซื่อสัตย์จงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ผู้เป็นเจ้านาย ภายหลังยังได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าเมืองนครศรีธรรมราช จวบจนสิ้นชีวิต

ย้อมอดีตกลับไป สมัยสมเด็จพระมหาธรรมราชา จุดเริ่มต้นของ หมู่บ้านญี่ปุ่น มาจากชุมชนเล็กๆของพ่อค้าเรือสำเภาชาวญี่ปุ่น ซึ่งภายในหมู่บ้านนั้นสันนิษฐานว่ามีชาวญี่ปุ่นอยู่ 3 กลุ่มด้วยกันเป็นพ่อค้า โรนิน หรือนักสู้ญี่ปุ่นที่เข้ามาเป็นทหารอาสาญี่ปุ่นในอยุธยา รวมทั้งชาวญี่ปุ่นที่เชื่อในศาสนาคริสต์ เดินทางออกจากญี่ปุ่นเพื่อความอิสระในการนับถือศาสนา คลิก : homethailand.site

ต่อมาได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระมหากษัตริย์พระราชทานที่ดินให้ตั้งหมู่บ้าน รอบนอกเกาะเมืองเหมือนชาติอื่นๆโดยตั้งอยู่ฝั่งตรงข้ามแม่น้ำกับชุมชนชาวโปรตุเกส ส่วนชุมชนอังกฤษและก็ชุมชนฮอลันดา จะอยู่ทางด้านทิศเหนือของหมู่บ้าน คั่นด้วยคลองเล็กๆและก็ในสมัยนั้นจะมีหัวหน้าปกครองในกลุ่มตนเอง ซึ่งก็คือ นากามาซา ยามาดา เป็นผู้มีอำนาจและก็เป็นที่โปรดปรานของสมเด็จพระเจ้าทรงธรรม มีบทบาทในการเชื่อมสโมสรทางการค้าระหว่างไทยแล้วก็ญี่ปุ่น จนได้รับตั้งเป็นออกญาเสนาภิมุข ต่อมาได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าเมืองนครศรีธรรมราช จนสิ้นชีวิต จากนั้นไม่นานหมู่บ้านญี่ปุ่นก็ถูกเผาทำลาย

สู่พิพิธภัณฑ์หมู่บ้านญี่ปุ่น

จากหมู่บ้านญี่ปุ่น สู่พิพิธภัณฑ์หมู่บ้านญี่ปุ่น

ปัจจุบันหมู่บ้านญี่ปุ่นได้รับการจัดตั้งขึ้นเป็นพิพิธภัณฑ์หมู่บ้านญี่ปุ่นเป็นส่วนหนึ่งของศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์อยุธยา ก่อตั้งโดย สมาคมไทย – ประเทศญี่ปุ่น ร่วมมือกับนักวิชาการไทย แล้วก็นักวิชาการประเทศญี่ปุ่น เพื่อนึกถึงชาวญี่ปุ่นผู้มีบทบาทสำคัญ รวมทั้งมีความจงรักภักดีต่อราชสำนักยุคกรุงศรีอยุธยา ทั้งเพื่อให้เป็นอนุสรณ์ที่หมู่บ้านญี่ปุ่นเดิมด้วย

หมู่บ้านญี่ปุ่น ได้รับการปรับปรุงทีแรก ในปี พ.ศ.2529 โดยรัฐบาลญี่ปุ่นให้เงินช่วยเหลือแบบให้เปล่า 999 ล้านเยน (ราวๆ 170 ล้านบาทไทยในขณะนั้น) เนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 60 ปี (พ.ศ.2530) และก็เป็นที่ระลึกในจังหวะครบรอบ 100 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-ญี่ปุ่น รวมถึงหลังจากนั้น ตรงนี้ก็ได้รับการปรับปรุงต่อยอดอีกเรื่อยๆเพื่อเป็นสถาบันวิจัย และก็พิพิธภัณฑสถานเกี่ยวกับราชอาณาจักรอยุธยาโดยรวมด้วย

ปัจจุบันนี้ที่ตั้ง หมู่บ้านญี่ปุ่น (Japanese Village) ก็ยังตั้งอยู่ในที่ตั้งเดิมเมื่อครั้งกรุงศรีอยุธยา ในตำบลเกาะเรียน อำเภอสำเภอล่ม จ.พระนครศรีอยุธยา เป็นส่วนหนึ่งของศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์อยุธยา ก่อตั้งขึ้นโดย สมาคมไทย – ญี่ปุ่น ร่วมมือกับ นักวิชาการไทย และก็นักวิชาการญี่ปุ่น เพื่อนึกถึงชาวญี่ปุ่นผู้มีบทบาทสำคัญ แล้วก็มีความจงรักภักดีต่อราชสำนักสมัยกรุงศรีอยุธยา ทั้งยังเพื่อเป็นอนุสรณ์ที่หมู่บ้านญี่ปุ่นเดิมด้วย

ด้านในมีอาคารจัดแสดงเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างอยุธยากับต่างประเทศ แบ่งได้เป็นตึก 9 ส่วน มีบอร์ดนิทรรศการ การจัดแสดงสิ่งของและวีดีทัศน์ 3 ภาษา ได้แก่

1. ห้องวีดีทัศน์ นำเสนอภาพรวมของพระนครศรีอยุธยา โดยอ้างอิงจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ และก็ความคิดเห็นของนักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญประวัติศาสตร์ทั้งยังไทยแล้วก็ญี่ปุ่น

2. แผนที่เดินเรือมายังกรุงศรีอยุธยา แผนที่และภาพถ่ายทางอากาศความรุ่งเรืองของพระนครศรีอยุธยา

3. แผนที่แล้วก็ภาพถ่ายทางอากาศ แสดงความรุ่งเรืองของพระนครศรีอยุธยา จากอดีตสู่ปัจจุบัน

4. ห้องจัดแสดงใต้ท้องเรือ จำลองการขนสินค้านำเข้ารวมทั้งส่งออกในสมัยอยุธยา

5. ห้องจัดแสดงเรื่องราวของชุมชนชาวต่างชาติในกรุงศรีอยุธยา

6. ห้องจัดแสดงเรื่องราวของชุมชนชาวญี่ปุ่นในพระนครศรีอยุธยา นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับการเข้ามาของคนญี่ปุ่น วิถีชีวิต ความเป็นอยู่ อาชีพ ศาสนา และการลดจำนวนของชาวญี่ปุ่น ซึ่งสืบเนื่องจากการปิดประเทศญี่ปุ่น ในรูปแบบของแอนิเมชั่น

7. ลำดับเหตุการณ์ความสัมพันธ์ไทย – ญี่ปุ่น แสดงด้วยตารางลำดับเหตุการณ์เปรียบเทียบเหตุการณ์โลก ความสัมพันธ์ไทย – ญี่ปุ่น ตั้งแต่ พ.ศ. 1893 คราวตั้งอาณาจักรอยุธยาถึงตอนนี้

8 ห้อง e-book

9. เรือโบราณจำลอง จัดแสดงแบบจำลองเรือโบราณที่มีหลักฐานว่าเข้ามาติดต่อกับพระนครศรีอยุธยา

ญี่ปุ่น

ตอนนี้สมาคมไทย – ญี่ปุ่น ได้สร้างอาคารนิทรรศการและมัลติมีเดีย “ยามาดะ นางามาซะ ออกญาเสนาภิมุข รวมทั้งท้าวทองกีบม้า” ตั้งอยู่บริเวณริมแม่น้ำ ภายในจัดแสดงเรื่องราวรวมทั้งหุ่นจำลองของ นากามาซา ยามาดา ขุนนางชาวญี่ปุ่นในราชสำนักอยุธยา ที่กล่าวถึงไปแล้วในเบื้องต้น

อีกมุมหนึ่งก็มีเรื่องราวรวมทั้งหุ่นขี้ผึ้งของ ท้าวทองกีบม้า (มารี ดอญา กีมาร์ เดอ ปีนา) ซึ่งเป็นชาวอยุธยาลูกครึ่งเชื้อสายโปรตุเกส-ญี่ปุ่น อาศัยอยู่ในหมู่บ้านโปรตุเกส ได้สมรสกับ คอนสแตนติเตียนน ฟอลคอน หรือ ออกญาวิชาเยนทร์ เสนาบดีกรมท่าในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช กระทั่งในช่วงปลายของชีวิต คลิกที่นี่ : buyproperty.site

คุณเข้ารับราชการจนได้ตำแหน่งท้าวทองกีบม้า หัวหน้าพนักงานวิเสทกลาง (ครัว) ดูแลของหวานแบบเทศ รวมทั้งนำของหวานโปรตุเกสมาเผยแพร่ในกรุงสยาม ฯลฯตำรับขนมตระกูลทอง อย่างทองหยิบ ทองหยอด ฝอยทองนั่นเอง

นอกจากนี้ยังมีสวนแล้วก็ศาลาญี่ปุ่น ให้นั่งพักผ่อนสบายๆท่ามกลางความร่มรื่นของแมกไม้ หลังจากเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาวยุ่นกันจนเหนื่อย หากเพื่อนๆมีแพลนมาเที่ยววัดไชยฯ พุทไธศวรรย์ หรือตระเวนหากุ้งเผาอร่อยๆทาน ก็อย่าลืมแวะมาที่หมู่บ้านญี่ปุ่น นี้กันด้วยนะ เดินดูสนุก ได้สาระประโยชน์เพียบ แถมมีมุมถ่ายรูปสวยๆอีกต่างหาก

หมู่บ้านญี่ปุ่น

หมู่บ้านญี่ปุ่น

ที่ตั้ง : ตำบลเกาะเรียน อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดอยุธยา
โทร : 0-3525-9867
เวลาเปิด :
วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.30 – 18.00 น.
วันเสาร์ – อาทิตย์ และก็วันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 08.30 – 18.00 น.
เว็บ : www.japanesevillage.org/th

การเดินทาง : จากกรุงเทพฯ ใช้ถนนสายเอเชีย(ทางหลวงหมายเลข 32) เลี้ยวซ้ายตรงสี่แยกเข้าจังหวัดอยุธยา ขับตรงไปจุดถึง วงเวียนเจดีย์วัดสามยินดี เลี้ยวซ้ายตรงสี่แยกไฟแดง แล้วใช้ทางออกไปทาง อำเภอบางปะอิน หรือวัดพนัญเชิงวรวิหาร (ถนนหมายเลข 3477) ขับผ่าน วัดใหญ่ชัยมงคล แล้วก็ วัดพนัญเชิงวรวิหาร หมู่บ้านญี่ปุ่นจะอยู่ทางขวา

ค่าเข้าชม

คนไทย ผู้ใหญ่ 50 บาท / เด็ก 20 บาท
ต่างชาติ คนละ 50 บาท
ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป 20 บาท
เด็กอายุต่ำกว่า 7 ปี ไม่เสียค่าเข้าชม

อ่านเพิ่มเติม : นำเสนอประกาศ ขายวิลล่า ภูเก็ต, แนะนำ แบบบ้าน 2 ชั้น โมเดิร์น, แนะนำการ บิ้วอินห้องนอน มินิมอล

© 2022 PHUKETPOOLVILLAGE - WordPress Theme by WPEnjoy